8 książek, które zmieniły bieg historii

1. Dialogi, autorstwa Platona (IV w. p.n.e.)

Jeden z fundamentów kultury zachodniej. Cała późniejsza filozofia w Europie wywodzi się z tego dzieła ucznia Sokratesa, choć nazywanie Dialogów „książką” nie jest ścisłe: jest to 36 tekstów wydanych zwykle w dziewięciu tomach. Wywarły one decydujący wpływ na Arystotelesa, św. Augustyna, a także na psychologię, etykę, estetykę, politykę i naukę.

2. Biblia (750 p.n.e.-110)

Wśród książek religijnych – to właśnie ta najbardziej zmieniła oblicze planety. Podstawa dwóch wielkich kościołów monoteistycznych (judaizmu i chrześcijaństwa), położyła kres pogaństwu Imperium Rzymskiego i była pierwszą drukowaną książką – Biblią Gutenberga (1454) – oraz najczęściej tłumaczoną i sprzedawaną (6 000 mln egzemplarzy).

3. Magna Carta, autorstwa Jana I z Anglii (1215)

To zadziwiające, że podstawą współczesnej demokracji i konstytucjonalizmu jest dokument ze średniowiecznej Anglii, do którego podpisania szlachta zmusiła króla – Jana Angielskiego, aby ograniczyć jego władzę. To w niej powstało habeas corpus (aby zapobiec samowolnym aresztowaniom), rozdział kościoła od państwa itd.

4. Matematyczne zasady filozofii naturalnej, autorstwa Isaaca Newtona (1687)

Znana jako Principia, przez wielu uważana jest za najważniejsze dzieło naukowe w historii. Zawiera trzy słynne prawa ruchu – podstawę mechaniki klasycznej -, prawo powszechnego ciążenia oraz wyprowadzenie praw Keplera dotyczących ruchu planet.

5. Bogactwo narodów Adama Smitha (1776)

Książka ta ufundowała nowoczesną ekonomię i stworzyła podstawy kapitalizmu, a także myśli liberalnej. Z niego wywodzą się takie pojęcia jak podział pracy, wolny rynek, akumulacja kapitału i tak dalej. Dzieło Smitha, osadzone w kontekście narodzin rewolucji przemysłowej, naznaczyło teorię ekonomiczną XIX, XX, a nawet XXI wieku. Znajomość tak ważnych pojęć ułatwia życie i pomaga w zarządzaniu finansami, dlatego warto czytać książki. W tym materiale na poczytam.pl poznasz więcej korzyści z czytania książek.

6. Prawa człowieka, autorstwa Thomasa Paine’a (1791)

Intelektualista Paine, będący pod silnym wpływem Magna Carta, opublikował ten esej dotyczący rozwoju praw człowieka oraz koncepcji wolności i równości, a także zniesienia niewolnictwa. Przez to został wydalony z Wielkiej Brytanii; schronił się w rewolucyjnej Francji, ale trafił tam do więzienia za sprzeciw wobec terroru Robespierre’a.

7. Manifest Komunistyczny, autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa (1848)

Jedno z najbardziej wpływowych dzieł politycznych, na dobre i na złe, w historii. Marksizm dał początek walce robotniczej, która na Zachodzie dała robotnikom prawa w obliczu kapitalistycznego wyzysku, ale był też zalążkiem rewolucji sowieckiej z 1917 roku i wielu dyktatorskich reżimów socjalistycznych.

8. Karol Darwin „O pochodzeniu gatunków” (1859)

Największy naukowy bestseller, a w odniesieniu do biologii i nauk przyrodniczych.